Psychologie & Psychotherapie

Ismeta Mizic

Područja rada

Psihoterapija (integrativna psihoterapija)

kao intenzivan proces liječenja s primjenom verbalnih i neverbalnih sredstava komunikacije, kao što je rad sa medijima i kreativnim tehnikama, sa posebnom pažnjom na ukupno tjelesno i duševno stanje pacijenata. Ova psihoterapijska metoda se primjenjuje u liječenju duševnih, psiho-somatskih bolesti i promjena ponašanja, bez primjene i propisivanja  lijekova.  
Cilj terapije je popraviti zdravstveno stanje, ublažiti ili odstraniti uslove koji čine bolesnim. 

Psihoterapija je  metoda koja pomaže razvoju i upoznavanju sopstvene ličnosti i onda kada nemate znakova psihičkih oboljenja.

Psihološka dijagnostika

je jedan od važnih poručja rada u jednom manjem obimu  i po potrebi i na maternjem jeziku. Radi se o primjeni intervjua, prikupljanju podataka iz biografije pacijenata i postojećih ljekarskih nalaza, primjeni kraćih psiholoških testova i analize ponašanja.
Psihološka dijagnostika predstavlja dodatnu pomoć i informaciju pri planiranju daljeg liječenja. Isto tako čini osnovu za izdavanju psiholoških stručnih mišljenja i nalaza.

Psihološko savjetovanje i liječenje

pomaže u konkretnim životnim krizama, pri sukobima generacija u kući, pri razvodu i problemima sa partnerom , kod pitanja odgoja djece.
Različite metode rada kao što su psihološki razgovori koncentrisani na rješavanje konkretnih problema i pitanja, metode opuštanja, vježbe usmjerene na jačanje  samopouzdanja i samokontrole, su sastavni dio psihološkog liječenja.

Grupna i pojedinacna supervizija

u okviru obrazovanja za klinickog i zdravstvenog psihologa kao i za ostale strucnjake iz  socijalno-psihijatriskog podrucja rada

Rad na sopstvenom razvoju licnosti

pojedinacno ili grupno

Savjetovanje roditelja u fazi razvoda braka obavezno po §95 Abs. 1a AußStrG